نمایه سازی و انتشار مقالات

- نمایه و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا

- نمایه مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی

- درج اصل مقالات پذیرفته شده در CD مجموعه مقالات کنفرانس

- امکان پذیرش و چاپ مقالات پذیرش شده کنفرانس در مجلات ISI، SCOPUS و ISC بدون داوری مجدد