داوری زودهنگام مقالات و صدور گواهینامه

آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات و صدور گواهینامه زودتر از موعد هستند به روش زیر عمل نمایند:

- از طریق پنل کاربری خود نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایید.

- با ارسال مشخصات مقاله(عنوان مقاله، نام نویسندگان و کد مقاله) از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس تقاضای داوری زودهنگام نمایید.

- نتیجه داوری 3 روز پس از ارسال مقاله، به نویسنده مسئول اعلام می شود. لذا نویسنده بایستی در زمان مشخص به پنل کاربری خود مراجعه نماید.

- در صورت پذیرش نهایی مقاله، هزینه کنفرانس را بصورت آنلاین پرداخت نمایید.

- بلافاصله پس از پرداخت هزینه، گواهینامه پذیرش مقاله در پنل کاربری قابل دانلود و ارائه به دانشگاه می باشد.


شایان ذکر است لوح فشرده مجموعه مقالات و اصل گواهینامه چاپی، پس از برگزاری همایش به آدرس پستی نویسنده مسئول ارسال خواهد شد. با توجه به اینکه ملاک عمل صدور گواهینامه، صرفا اطلاعات ثبت شده در فرم ارسال مقاله موجود در سایت، می باشد، لذا پژوهشگران می بایست در هنگام ثبت مقاله، عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و... را به طور کامل درج نمایند و با فایل مقاله خود تطبیق دهند.
بدیهی است هر گونه تناقضی در این خصوص، متوجه به شخص کاربر بوده و دبیرخانه مسئولیتی در این مورد ندارد.