فراخوان جذب کمیته علمی

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

براساس تصمیم شورای سیاستگذاری مبنی بر راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و برگزاری سالانه این رویداد علمی همانند سال های گذشته، دبیرخانه کنفرانس اقدام به جمع آوری بانک رزومه ها جهت استفاده حداکثری از توان جامعه علمی و اجرایی و همچنین افزایش کیفیت مقالات پذیرش شده، نموده و از کلیه پژوهشگران محترم و توانمند که دارای مدرک دکتری تخصصی phd و سوابق علمی و پژوهشی می باشند و همچنین اساتید و مدیران موسسات و سازمان های علمی و اجرایی دعوت به همکاری افتخاری می نماید.

در صورت تمایل به عضویت در کمیته علمی و بهره مندی از مزایای آن، رزومه علمی و اجرایی خود را به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.

قابل ذکر است برای اعضای کمیته علمی و هیات محترم داوران، گواهینامه عضویت در کمیته علمی و داوری مقاله صادر می گردد.