اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

نتایج داوری هر مقاله ، حداکثر 5 روز پس از ثبت در سایت ، اعلام می شود. پژوهشگران محترم می توانند به سامانه کاربری خود مراجعه و نتیجه داوری مقاله خود را مشاهده نمایند.